Browsing Tag

невронауки

1 публикация

Международно признати учени и експерти инициират нови партньорства в областта на невронауките и киберсигурността във ВСУ “Черноризец Храбър”

Международната конференция “Наука и бизнес за интелигентно бъдеще” (Science and Business for Smart Future), организирана от Катедра “Информатика”…